***เพื่อความถูกต้องแม่นยำของการจอง กรณีเข้าสู่ระบบการจองผ่านมือถือ ด้วยสัญญานอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสม่ำเสมอ ***


ผลิตและจำหน่ายเนื่องในโอกาสพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เท่านั้น

เสื้อเป็นแบบ Pre-Order เท่านั้น ไม่มีจำหน่าย หากสิ้นสุดระยะเวลาการสั่งจอง

วิธีการสั่งจองเสื้อ


หมดเวลาสั่งจองเสื้อแล้ว

ตรวจสอบสถานะการสั่งจอง ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการสั่งจอง
แจ้งชำระเงินค่าเสื้อ แจ้งชำระเงิน

หมายเหตุ


✅สำหรับนิสิตปัจจุบัน และบุคลากร สามารถรับเสื้อได้ที่ห้องสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
✅สำหรับนิสิตปัจจุบัน บัณฑิต และศิษย์เก่า ที่ประสงค์จัดส่งและชำระเงินแล้ว จะจัดส่งภายใน 20-30 วัน หลังปิดการสั่งจองซึ่งสามารถเช็คเลขติดตามการสั่งซื้อได้ในระบบ
✅ชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบภายในวันที่ 15 มกราคมเท่านั้น
✅ติดตามการจัดส่งได้ในระบบการสั่งซื้อเท่านั้น
✅จำกัดการสั่งซื้อ 1 ตัว ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา 65   ***


ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา

• กำหนดการ • ขั้นตอนต่างๆ • การเตรียมตัวก่อนรับ • การยื่นเอกสารขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ • การยื่นเอกสารขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร • การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
• คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร • ราคารูปภาพพร้อมกรอบรูปรับปริญญา • แผนผังเส้นทางจราจรและที่จอดรถยนต์ และจุดที่พักผู้ปกครอง