การ Login เข้าใช้งานระบบ

1. ใส่รหัสประจำนิสิต

2. เข้าใช้งานระบบ

3. หากท่านติดปัญหาการเข้าใช้งาน สอบถามได้ที่ หรือที่อีเมล์ khomthit.cha@up.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 054466666 ต่อ 1372

กรุณากรอกข้อมูล

School of Education

©2020 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา