Avatar

นายธนพล เชื้อเมืองพาน

นักวิชาการศึกษา


ผู้มาใช้บริการ


ความพึงพอใจของผู้ประเมิน


ผู้ประเมืน 
ความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะ 
วันที่/เวลา 
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 9/3/2565
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยมพี่ให้คำแนะนำดีมาก9/11/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 9/11/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 9/2/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 5/2/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 4/2/2564
นิสิต ปริญญาตรีดี 2/2/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 2/2/2564
นิสิต ปริญญาตรีดี 29/1/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 27/1/2564
Page 1 of 19 (184 items)Prev1234567171819Next
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา www.se.up.ac.th