Avatar

นางสาวปวันรัตน์ วังมา

หัวหน้างานวิชาการ


ผู้มาใช้บริการ


ความพึงพอใจของผู้ประเมิน


ผู้ประเมืน 
ความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะ 
วันที่/เวลา 
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยมสุดปัง ปุริเย่1/4/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 15/1/2564
นิสิต ปริญญาตรีดีเยี่ยม 30/11/2563
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา www.se.up.ac.th