วิทยาลัยการศึกษา รับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 วิทยาลัยการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN OFFICE) ตามเกณฑ์ ประจำปี 2564 โดยการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินภายนอก จำนวน 4 ท่าน

1.นายสุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.นางสาวงามนิจ อนุศาสนี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.นายร่มศิริ เสียงใส จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา

4.นายณัฐพล เขตกระโทก จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ซึ่งมีการตรวจประเมินโดยการนำเสนอข้อมูลและการสัมภาษณ์ รวมทั้งการตรวจประเมินสถานที่จริง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
facebook twitter line


ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/9/2564 10:17:04