วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศเจตจำนงสุจริต "ไม่ให้ ไม่รับ" No Gift Policy

© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่