ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 • ข้อมูลการแจ้งข้อร้องเรียนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
 • ข้อมูลผู้ร้องเรียน/แนะนำติชม

  ชื่อ - นามสกุล *

  Email *

  หมายเลขโทรศัพท์ *

  ที่อยู่ *
  รายละเอียดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  ประเภทเรื่องร้องเรียน *

  ชื่อ-นามสกุล และ สังกัดของเจ้าหน้าที่ (ผู้ถูกร้องเรียน) *

  หัวข้อเรื่องร้องเรียน *

  วันและเวลากระทำความผิด *

  รายละเอียด *

  สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข

  © SE.UP.AC.TH
  เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่