x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 4/4/2567 16:06:04 การผลิตบัญฑิต
คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 4/4/2567 16:00:09 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2/4/2567 17:37:15 การบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 2/4/2567 13:18:08 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 2/4/2567 13:16:27 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สพม.น่าน และสพป.น่าน เขต1 2/4/2567 13:10:03 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สพม.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 และสพป.เชียงราย เขต 3 2/4/2567 13:18:14 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗ 2/4/2567 13:10:04 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 25/3/2567 15:33:21 การผลิตบัญฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023 22/3/2567 15:19:32 การบริหาร
Page 1 of 45 (447 items)Prev1234567434445Next
© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่