รางวัลและความภาคภูมิใจ

x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิศาล เครือลิต ในโอกาสได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5/4/2567 16:31:27
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ ในโอกาสได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5/4/2567 16:30:13
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร ในโอกาสได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5/4/2567 16:29:03
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวิชา ดวงฟู ในโอกาสได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5/4/2567 16:27:56
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย ในโอกาสได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5/4/2567 16:26:52
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สรรพสุข ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/3/2567 12:28:41
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ ในโอกาสได้รางวัล อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567 22/3/2567 9:56:23
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณวิสา พึ่งสมบูรณ์ ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสโมสรนิสิต วิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 19/3/2567 16:43:11
ขอแสดงความยินดีกับ นายนพฉัตร ธนะสมบัติ ในโอกาสได้รางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันเทควันโด “CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567” 20/2/2567 14:41:05
ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคร กาวินา ในโอกาสได้รางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันเทควันโด “CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567” 20/2/2567 14:36:57
Page 1 of 14 (136 items)Prev1234567121314Next
© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่