วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการทำบุญวิทยาลัยการศึกษาและกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้บริหารและผู้อาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2566 26/4/2566 17:12:15 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 20/4/2566 10:27:02 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (UP Sport 2023) 17/3/2566 11:17:59 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ 10/3/2566 16:10:53 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมพิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง เนื่องในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 23/2/2566 15:57:01 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 12/1/2566 10:53:37 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 10/1/2566 14:34:22 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง อบต.ดอกคำใต้ “ป๋าเวณียี่เป็ง จุดประทีป ปล่อยโกมลอย ตี้กาดมั่วฮิมตาง” 9/11/2565 16:06:10 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยล้านนา วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 25/8/2565 13:22:29 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 16/8/2565 10:56:37 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 4 (37 items)Prev1234Next
© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่