วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ติดป้ายและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

    วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ติดป้ายและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนัก รับรู้ถึงการป้องกันการทุจริต และเพื่อเป็นการแสดงค่านิยมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/3/2565 14:44:29

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่