วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “อบรมการใช้ระบบ e-Budget”

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายบริหาร จัดโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม อบรมการใช้ระบบ e-Budgetณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่าน facebook live ในเพจ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยในโครงการได้รับเกียรติจาก นางสาวอัมพิกา อัมพุธ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ นายฤทธิชัย มณีทิพย์ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และนายติณณภัทร์ ติปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาให้ความรู้ถึงขั้นตอนการใช้งานระบบ e-Budget ในการขอใช้งบประมาณในการทำโครงการต่างๆ และการจัดซื้อจัดจ้าง
facebook twitter line


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/3/2564 14:37:57

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่