วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษาจัดโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “อบรมการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและ การเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก”

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายบริหาร จัดโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “อบรมแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอกณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ Live ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

ในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อ การทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ โดยวิทยากร นายณัฐวุฒิ เมืองมา หัวหน้างานพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา และบรรยายหัวข้อ การเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก โดยวิทยากร นางวรรณิภา เหล็กสิงห์ หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebook twitter line


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/3/2564 14:37:48

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่