วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าร่วมการประกวดการออบแบบห้องเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ห้องเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนอนุรักษ์ความสุข”

   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าร่วมการประกวดการออกแบบห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ห้องเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนอนุรักษ์ความสุข” มีผลงานที่น่าสนใจส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยได้ผู้ชนะการแข่งขันในรางวัลต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ในการมอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในรางวัลต่างๆ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ คน การแสดงผลงานของนิสิตที่ส่งเข้าประกวดนั้นแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตที่สามารถออกแบบห้องเรียนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังคำนึงถึงความสุขของผู้เรียนที่จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นนิสิตยังได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างสรรค์และนำรูปแบบการจัดการห้องเรียนไปใช้ประโยชน์ในอนาคตแก่นิสิตผู้สนใจอีกด้วยfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2565 11:29:02

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่