วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา เป็นคณะกรรมการตัดสินสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับภาค

     วันที่ 9 กันยายน 2565 อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา เป็นคณะกรรมการตัดสินสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2565 13:38:53

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่