วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566

   วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวังธารา โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจ เค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงแรมแคนทารี จังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบครูแนะแนวทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว ได้ทราบถึงจุดเด่นของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน ตลอดจนได้ทราบแนวทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนวเป็นอย่างดีfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2565 16:47:53

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่