วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

   วันที่ 19 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และบุคลากรฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดี และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา เพื่อจะนำมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/12/2565 15:33:09

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่