วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสันจกปก จังหวัดพะเยา

   ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2566 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสันจกปก ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา และตัวแทนนิสิตทุกแขนงวิชา จำนวน 45 คน เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู และเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ สุนทรียภาพ และสุขภาพ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชุมชนfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/1/2566 15:28:00

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่