วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง : การคิดวิเคราะห์กรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครู ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยาfacebook twitter line


ภาพ :   Khomthit.cha   
ข้อมูล/ข่าว :    Khomthit.cha   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/1/2566 16:43:56

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่