วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์)”

     ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ศิษย์เก่ารหัส 56 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์)” ประเภท อาจารย์ครุศาสตร์ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง : กลุ่มภาคเหนือfacebook twitter line


ภาพ :   Khomthit.cha   
ข้อมูล/ข่าว :    Khomthit.cha   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2566 10:05:13

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่