วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (UP Sport 2023)

     วันที่ 15 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 (UP Sport 2023) ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากการปฏิบัติงานประจำวัน และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวตามค่านิยมของมหาวิทยาลัยต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2566 11:17:59

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่