วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

     วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    Khomthit.cha   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/3/2566 15:24:31

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่