วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมเข้านิเทศและติดตามผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษา

   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินกิจกรรมเข้านิเทศและติดตามผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร และกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทั้งนี้ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิตครู และกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/3/2566 17:39:59

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่