วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากลีบบัวหลวงผสมดอกคำใต้ และการตลาดดิจิทัล โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบของเครือข่ายสถานศึกษาและนวัตกรชุมชน

    วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และนางชุติมดี ไชยเบ้า นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากลีบบัวหลวงผสมดอกคำใต้ และการตลาดดิจิทัล โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบของเครือข่ายสถานศึกษาและนวัตกรชุมชน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทีมวิจัยได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ โดยมีนายสุรสิทธิ์ ป้อมภา ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะได้ให้รายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ และหารือแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกันกับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/3/2566 11:34:48

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่