วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566 ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566 ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมอัญชัน โรงแรมน่านบูติครีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นางอำภา พรหมวาทย์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ศึกษา วิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็น และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวการณ์ทางการศึกษาในระดับมหภาคและจุลภาค และสภาวการณ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการและบริบทของพื้นที่ และในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อีกทั้ง สำรวจข้อมูลความต้องการ ปัญหา อุปสรรค และตัวอย่างความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามบริบทความแตกต่างในเชิงพื้นที่facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/3/2566 11:39:25

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่