วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 8

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “การประเมินค่างาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักเกณฑ์การเขียนค่างานของตำแหน่ง ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/5/2566 15:56:28

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่