วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา SE1 มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่” หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก” และหัวข้อ "แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการ ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มีความเข้าใจ และมีแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่นิสิต สังคม องค์กร รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/9/2566 16:27:13

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่