วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO-ERM 2017 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษา สอดคล้องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุค VUCA World โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยการศึกษาในยุคพลิกผัน ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทบทวนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำหนดมาตรการและวิธีการจัดการความเสี่ยงวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/10/2566 15:00:48

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่