วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

     วันที่ 15 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจ และให้เกิดการส่วนร่วมในการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสของวิทยาลัยการศึกษาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/8/2566 11:27:56

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่