วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา และวิทยาเขตเชียงราย ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และนางสรญา จรัสโสภาสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย และคณะ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการส่วนงาน การสนับสนุนทรัพยากร การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงราย ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา และวิทยาเขตเชียงราย ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างดีที่สุด และสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการศึกษาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/8/2566 15:47:57

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่