วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา และนิสิตวิทยาลัยการศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์บุคลากรและนิสิตทุกชั้นปี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการเล่นกีฬา แบบรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีในหมู่คณะ นำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/8/2566 14:05:57

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่