วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรม SE CONTEST FESTIVAL

     วันที่ 1 กันยายน 2566 วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย (กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม SE CONTEST FESTIVAL ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY 1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา และนิสิตวิทยาลัยการศึกษาทุกชั้นปี โดยโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ด้านสุนทรียภาพ และได้รับเกียรติจาก ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร อาจารย์พัชรินทร์ คัสเตศรี อาจารย์นรินทร์ บัวนาค อาจารย์สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต) นายรณชัย ทิพย์มณฑา บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายจงรักไทย เปลวทอง งานส่งเสริมและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตวิทยาลัยการศึกษาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/9/2566 8:46:35

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่