วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 11 กันยายน 2566 วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY 1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา และนิสิตวิทยาลัยการศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนานิสิตตามคำขวัญ แกร่งกล้าวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพครู ชำนาญการสร้างสื่อนวัตกรรม และบูรณาการกับรายวิชา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนางสาวขวัญชนก ขำตั้ง นายนรินทร์ บัวนาค อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตวิทยาลัยการศึกษาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2566 18:49:57

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่