วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้รับวัลรางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

    วันที่ 20 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี และนายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับเด็ก ณ อาคารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกย่างสร้างสรรค์ มีพื้นที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ซึ่งนิสิตวิทยาลัยการศึกษา นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตครูด้านจิตอาสาต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/9/2566 19:59:25

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่