วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสภากาแฟวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสภากาแฟวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรแต่ละฝ่าย/งานได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอเป้าหมายการพัฒนางานตามตำแหน่งของตนเองในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของวิทยาลัยการศึกษาต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/9/2566 16:13:57

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่