วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการพัฒนา UP Identity สู่การพัฒนานิสิตอย่างยั่งยืน

    วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ในโอกาสรับรางวัล ชนะเลิศ “กิจกรรม The Best Social Activity Creator Content 2023” ในโครงการ พัฒนา UP Identity สู่การพัฒนานิสิตอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา และนางสาววรรณวิสา พึ่งสมบูรณ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 รองประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เข้ารับรางวัลโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ร่วมแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี และนายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน ถือเป็นเวทีการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนิสิตต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   Khomthit.cha   
ข้อมูล/ข่าว :    Khomthit.cha   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/9/2566 16:21:30

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่