วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมความตระหนักในการปฏิบัติอย่างสุจริต

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รศ.ดร.สมบัติ นพรัก พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการปฏิบัติอย่างสุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องสำนักงานวิทยาลัยการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
facebook twitter line


ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววราภรณ์ สังวาลย์   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/3/2564 14:36:21

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่