วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

     วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรในหน่วยงาน และมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมด้วยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/3/2565 14:45:02

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่