วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างความตะหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2565

     วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการสร้างความตะหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/3/2565 14:44:51

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่